สมัครบริการด้านการเงินกับเรา

//

***โปรดอ่านก่อนทำการยื่นใบสมัคร***

*การกรอกแบบฟอร์มการสมัครผลิตภัณฑ์ด้านการเงินของคุณในเว็บไซต์ www.asiainsurance.co.th ได้ถือว่าคุณได้ยืนยันและยินยอมให้ทางเว็บไซต์สามารถเปิดเผยข้อมูลเหล่านี้ต่อผู้ให้บริการด้านการเงินตามประเภทผลิตภัณฑ์ด้านการเงินที่คุณได้เลือกไว้ ซึ่งอาจได้แก่ ธนาคารหรือบริษัทผู้ให้บริการด้านการเงินที่ไม่ใช่ธนาคาร (Non-Bank) เพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงผลิตภัณฑ์ด้านการเงินที่คุณกำลังมองหาและต้องการสมัครรับบริการ

*ทางเว็บไซต์ www.asiainsurance.co.th ไม่มีนโยบายในการจัดเก็บข้อมูลที่มีความอ่อนไวและอาจส่งผลต่อการแสวงหาผลประโยชน์ในด้านอื่น อันได้แก่ ข้อมูลบัตรประจำตัวประชาชน, ข้อมูลหน้าสมุดบัญชรธนาคาร ตลอดจนข้อมูลหมายเลขบัตรเครดิตและข้อมูลอื่นๆ