Banks: ธนาคารไทยเครดิต

สมัครสินเชื่อไทยเครดิตวันนี้ใช้เอกสารน้อยมาก
อายุ
ตั้งแต่ 20-65 ปี
รายได้
20,000 บาทขึ้นไป
วงเงินสูงสุด
ไม่เกิน 2 ล้านบาท
อัตราดอกเบี้ย
สูงสุด 24% ต่อปี
ชำระหนี้คืน
ไม่กำหนด
ส่องเงื่อนไขธนาคารไทยเครดิตสินเชื่อคนค้าขาย
อายุ
ตั้งแต่ 21-62 ปี
รายได้
ไม่กำหนด
วงเงินสูงสุด
ไม่เกิน 100,000 บาท
อัตราดอกเบี้ย
สูงสุด 33% ต่อปี
ชำระหนี้คืน
ไม่กำหนด

เปิดประวัติย่อน่าสนใจของ ธนาคารไทยเครดิต ธนาคารเพื่อผู้ประกอบการรายย่อย

เดิมนั้นธนาคารไทยเครดิตมีชื่อว่า ธนาคารไทยเครดิตเพื่อรายย่อยจำกัด (มหาชน) ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี 2550 มีจุดมุ่งหมายในการสนับสนุนให้ลูกค้าสามารถประกอบธุรกิจและเพื่อมีคุณภาพชีวิตได้ดีขึ้นด้วยบริการไมโครไฟแนนซ์ซึ่งถือว่าเป็นเอกลักษณ์ของธนาคาร เป็นธนาคารไทยเครดิตสินเชื่อคนค้าขายมีกลุ่มลูกค้ารายย่อยซึ่งเป็นรากฐานสำคัญของประเทศถือว่าเป็นกลุ่มเป้าหมายของทางธนาคาร ไม่ว่าจะเป็นเจ้าของกิจการแผงลอย,ร้านค้าขนาดเล็ก,ร้านค้าขนาดกลางหรือจะเป็นผู้ประกอบการ SME หรือ Micro SME ทางธนาคารมีจุดมุ่งหมายที่ต้องการให้กลุ่มลูกค้าเหล่านี้สามารถเข้าถึงแหล่งทุนในระบบได้ง่ายและสะดวกมากยิ่งขึ้น

ธนาคารไทยเครดิต ยกระดับเป็นธนาคารพาณิชย์ ผลิตภัณฑ์ทางการเงินกับธุรกิจรายย่อยได้ครบ

ในตอนนี้ทางธนาคารได้รับอนุญาตจากธนาคารแห่งประเทศไทยให้เปิดดำเนินการเป็นธุรกิจธนาคารพาณิชย์ อย่างเต็มรูปแบบตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2567 เป็นต้นไป การยกระดับนี้จะทำให้ทางธนาคารสามารถประกอบธุรกิจแบบธนาคารไทยพาณิชย์ได้อย่างเต็มรูปแบบ สามารถให้บริการทั้งด้านการเงินการลงทุนได้ครบ รวมถึงมีความหลากหลายมากขึ้น พร้อมให้คำตอบว่าธนาคารไทยเครดิตดีไหม เป็นอีกธนาคารที่ดีมีผลิตภัณฑ์ที่ดีมีคุณภาพครอบคลุมและสามารถตอบสนองในทุกความต้องการในทุกด้านของลูกค้า การยกระดับในครั้งนี้ธนาคารมีความมั่นใจว่าจะสร้างความเชื่อมั่นให้กับพันธมิตรของธนาคาร ในการร่วมมือกันให้บริการการเงินเพื่อให้มีคุณภาพมากยิ่งขึ้น เพื่อให้เกิดความมั่งคงและความสำเร็จอย่างยั่งยืนเพื่อให้ทุกความสำเร็จนั้นเป็นไปตามแนวคิดของธนาคารไทยเครดิต Everyone Matters ทุกคนคือคนสำคัญ

ธนาคารไทยเครดิต มีสินเชื่อทุกประเภทเพื่อความมั่นคงทางการเงินของลูกค้า

เมื่อไทยเครดิตนั้นถือว่าเป็นธนาคารพาณิชย์แบบเต็มรูปแบบแล้ว ทำให้ผลิตภัณฑ์ทางด้านการเงินของธนาคารมีหลากหลายและครอบคลุม ตั้งแต่บริการพื้นฐานอย่างเงินฝากซึ่งจะมีประเภทเงินฝากหลายประเภท ซึ่งแต่ละประเภทผู้ใช้งานสามารถเลือกให้ได้ตรงความต้องการของตัวเอง โดยอาจจะมีกำหนดขั้นต่ำของยอดเงินฝาก รวมถึงดอกเบี้ย ระยะเวลาการถอนหรือว่าถ้าเราจะมองว่าเงินฝากจะเป็นส่วนหนึ่งของการออมก็สามารถเลือกประเภทของเงินฝากให้ตรงกับที่เราต้องการได้ ธนาคารได้พัฒนาเทคโนโลยีให้สามารถทำธุรกรรมต่าง ๆ ผ่าน แอพธนาคารไทยเครดิต ทำให้สะดวกมากยิ่งขึ้น

อีกหนึ่งผลิตภัณฑ์ทางการเงินที่มีความโดดเด่นมากของธนาคารไทยเครดิตก็คือสินเชื่อไทยเครดิตซึ่งจะมีหลายประเภททั้ง การกู้เงินธนาคารไทยเครดิตไม่ใช้หลักประกัน,สินเชื่อเพื่อธุรกิจ Micro SME ,สินเชื่อที่มีหลักประกันและสินเชื่อส่วนบุคคลด้วยสามารถเลือกใช้ให้ตรงความต้องการ อาจจะพิจารณาจากคุณสมบัติของผู้กู้ ,ยอดวงเงินที่รับอนุมัติ ,ดอกเบี้ยและระยะเวลาการชำระ ผู้กู้สามารถปรึกษาทางธนาคาร เพื่อเลือกประเภทผลิตภัณฑ์ทางการเงินที่เหมาะกับตัวเองได้

ติดต่อเพื่อปรึกษาทางการเงินกับธนาคารไทยเครดิต ได้ทุกสาขาทั่วประเทศ

สำหรับผู้ประกอบการรายย่อยหรือบุคคลทั่วไปที่ต้องการปรึกษาทางด้านการเงิน ธนาคารไทยเครดิตมีความยินดีเป็นอย่างยิ่งที่จะให้คำปรึกษาทางด้านการเงินกับลูกค้าทุกคน ธนาคารไทยเครดิตสำนักงานใหญ่ อยู่ที่ 123 ชั้น 1 อาคารไทยประกันชีวิต ถ.รัชดาภิเษก กทม โดยไทยเครดิตสาขาที่ครอบคลุมทั่วประเทศอยู่เป็นจำนวนมากสามารถค้นหาสาขาที่ต้องการติดต่อได้ที่เว็บไซต์เป็นทางการของทางธนาคารหรือจะโทรไปสอบถามที่ศูนย์ลูกค้าสัมพันธ์ที่เบอร์ธนาคารไทยเครดิต 02-697-5454 ตลอด 24 ชั่วโมง