ที่ตั้งสำนักงานใหญ่ เอเชียประกันภัย

สำนักงานใหญ่

ที่ตั้งสำนักงานใหญ่

เลขที่ 183 อาคารรีเจ้นท์เฮ้าส์ ชั้น 12
ถนนราชดำริ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน
กรุงเทพ 10330
โทร: 02-869-3399
แฟกซ์ : 02-250-5277
E-mail: care@asiainsurance.co.th

เลขที่ผู้เสียภาษี : 0107556000159

รับเรื่องร้องเรียน : 02-869-3399 ต่อ 1840
E-mail: complaint@asiainsurance.co.th
Line ลูกค้าสัมพันธ์ : @crm_asia

E-mail: ส่วนงานสินไหม (คุมราคาก่อนจัดซ่อม)

อู่กรุงเทพและปริมณฑล bkkass@asiainsurance.co.th

อู่ต่างจังหวัด upcass@asiainsurance.co.th

พ.ร.บ. / โรงพยาบาล / ค่าชดเชยบาดเจ็บและเสียชีวิต  prbass@asiainsurance.co.th