ที่ตั้งสำนักงานใหญ่ เอเชียประกันภัย

สำนักงานใหญ่

ที่ตั้งสำนักงานใหญ่

เลขที่ 183 อาคารรีเจ้นท์เฮ้าส์ ชั้น 12
ถนนราชดำริ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน
กรุงเทพ 10330
โทร: 02-869-3399
แฟกซ์ : 02-250-5277
E-mail: care@asiainsurance.co.th

รับเรื่องร้องเรียน : 02-869-3399 ต่อ 1601 ,1998
E-mail: complaint@asiainsurance.co.th
Line ลูกค้าสัมพันธ์ : @crm_asia

สาขาหาดใหญ่

เลขที่ 1/15 ถนนสุวรรณวงศ์ ตำบลหาดใหญ่ อำเภอหาดใหญ่
จังหวัดสงขลา 90110
โทร. 074-234-786-7
แฟกซ์ 074-234-785

สาขานครราชสีมา

เลขที่ 440/15 ถนนมิตรภาพ-หนองคาย ตำบลเมือง อำเภอเมือง
จังหวัดนครราชสีมา 30000
โทร 044-342-183
แฟกซ์ 044-342-184

สาขาย่อยเชียงใหม่

เลขที่ 82/2 หมู่ 6 ตำบลฟ้าฮ่าม อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50000

โทร 053-243-602
แฟกซ์ 053-243-603

สาขา BTS ชิดลม

สถานีรถไฟฟ้า BTS ชิดลม

เวลาทำการ: จันทร์ –  ศุกร์ เวลา: 10.30 – 19.00 น.

โทร 02-655-3133