ที่ตั้งสำนักงานใหญ่ เอเชียประกันภัย

สำนักงานใหญ่

ที่ตั้งสำนักงานใหญ่

เลขที่ 183 อาคารรีเจ้นท์เฮ้าส์ ชั้น 12
ถนนราชดำริ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน
กรุงเทพ 10330
โทร: 02-869-3399
แฟกซ์ : 02-250-5277
E-mail: care@asiainsurance.co.th

สาขาหาดใหญ่

เลขที่ 1/15 ถนนสุวรรณวงศ์ ตำบลหาดใหญ่ อำเภอหาดใหญ่
จังหวัดสงขลา 90110
โทร. 074-234-786-7
แฟกซ์ 074-234-785

สาขานครราชสีมา

เลขที่ 440/15 ถนนมิตรภาพ-หนองคาย ตำบลเมือง อำเภอเมือง
จังหวัดนครราชสีมา 30000
โทร 044-342-183
แฟกซ์ 044-342-184

สาขาย่อยเชียงใหม่

เลขที่ 411/31 อาคารโครงการสตาร์อเวนิว ถนนมหิดล
ตำบลท่าศาลาอำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50000
โทร. 053-243-602
แฟกซ์ 053-243-603

สาขาย่อยร้อยเอ็ด

เลขที่ 262-263 หมู่ 11 ตำบลเหนือเมือง อำเภอเมือง
จังหวัดร้อยเอ็ด 45000
โทร. 043-515-565
แฟกซ์ 043-515-566

สาขาย่อยขอนแก่น

เลขที่ 567/16 ตลาดอู้ฟู่ หมู่ 8 ถนนมิตรภาพตำบลเมืองเก่า
อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 40000
โทร. 043-468-518
แฟกซ์ 043-468-519

สาขาย่อยพัทยา

เลขที่ 265/4 หมู่ที่ 1 ถนนสุขุมวิท ตำบลบางละมุง อำเภอบางละมุง
จังหวัดชลบุรี 20150
*อยู่ระหว่างดำเนินการขอเบอร์ไทร*

สาขาย่อยตรัง

เลขที่ 18/77 ถนนเพลินพิทักษ์ ตำบลทับเที่ยง อำเภอเมือง
จังหวัดตรัง 92000
โทร. 075-290-398-9
แฟกซ์ 075-220-559

สาขาเฉพาะเพื่อบริการชดใช้ค่าสินไหมทดแทน นครสวรรค์

เลขที่ 49/37 หมู่ที่ 5 ถนนไกรลาส ตำบลนครสวรรค์ตก
อำเภอเมือง จังหวัดนครสวรรค์ 60000
โทร. 056-882-702
แฟกซ์ 056-882-703

สาขาเฉพาะเพื่อบริการชดใช้ค่าสินไหมทดแทน ลพบุรี

เลขที่ 96/92 ถนนพหลโยธิน (ซ.15) ตำบลเขาสามยอด
อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี 15000
โทร. 036-627346