2+ มอเตอร์ไซค์

เอเชีย icon-2plus มอเตอร์ไซค์

ต้นแบบประกันภัยรถจักรยานยนต์ที่ซ่อมรถคุณ รวมรถหาย ไฟไหม้

  • ไม่มีค่าเสียหายส่วนแรก
คุ้มครอง
บุคคลภายนอก
ชีวิต 300,000 บาท
ทรัพย์สิน 600,000 บาท
ชีวิต 300,000 บาท
ทรัพย์สิน 600,000 บาท
PA (2 ที่นั่ง)50,000 บาท/คน50,000 บาท/คน
ประกันตัวผู้ขับขี่100,000 บาท/ครั้ง100,000 บาท/ครั้ง
ซ่อมรถ (ต่อครั้ง)10,000 บาท/ครั้ง10,000 บาท/ครั้ง
ค่ารักษาพยาบาล (2 ที่นั่ง)50,000 บาท/คน
รถหาย ไฟไหม้
อายุรถ 1-3 ปี
อายุรถ 4-5 ปี

10,000 บาท/ครั้ง
5,000 บาท/ครั้ง

10,000 บาท/ครั้ง
5,000 บาท/ครั้ง
ราคาเพียง1,999 บาท2,257 บาท

หมายเหตุ:
(1) สำหรับรถจักรยานยนต์ส่วนบุคคล (610) ไม่ใช้รับจ้างหรือให้เช่า (2) คุ้มครองความเสียหายต่อรถคันที่เอาประกันภัย เฉพาะกรณีที่เฉี่ยวชนกับยานพาหนะ ทางบกเท่านั้น (3) มูลค่ารถขณะที่เอาประกันภัยต้องไม่ต่ำกว่าจำนวน เงินเอาประกันภัยตามแผนประกันภัยที่เลือก (4) คุ้มครองอุปกรณ์เครื่องตกแต่งตาม มาตรฐานของโรงงานเท่านั้น