ประกันอัคคีภัย

กรมธรรม์ที่อยู่อาศัยรวมภัยพิบัติ

เอเชียโฮม icon-house พลัส

แบบประกันภัยเอเชียโฮมพลัส

  • สำหรับที่อยู่อาศัย
ความคุ้มครอง
ชดเชยค่าเสียหายจากอัคคีภัยชดเชยค่าใช้จ่ายจากไฟไฟม้
รวมถึงภัยอันเกิดจากการระเบิด
ภัยจากฟ้าผ่าภัยจากฟ้าผ่า รวมถึงความเสียหายต่อเครื่องใช้ไฟฟ้า
และภัยเนื่องจากน้ำ (ไม่ร่วมน้ำท่วม)
ภัยจากการเฉี่ยวชนของยานพาหนะภัยจากการเฉี่ยวชนของยานพาหนะ สัตว์พาหนะ
ภัยจากอากาศยาน หรือวัตถุที่ตกจากอากาศยาน
ความคุ้มครองเพิ่มเติม
ชดเชยค่าใช้จ่ายสำหรับที่พักชั่วคราวค่าใช้จ่ายสำหรับที่พักอาศัยชั่วคราว
ประกันภัยพิบัติประกันภัยพิบัติ อันได้แก่ ภัยน้ำท่วม
ภัยแผ่นดินไหว ภัยลมพายุ เงื่อนไขเป็นไปตามที่
กองทุนส่งเสริมประกันภัยพิบัติกำหนด (www.ncif.or.th)
อ่านต่อ...

กรมธรรม์อัคคีภัยทั่วไป