ร่วมงานกับเรา

ตำแหน่งงาน

เจ้าหน้าที่ประเมินราคา

หน้าที่และความรับผิดชอบ:

 • ประเมินราคาค่าเสียหายการเกิดอุบัติเหตุจากเอกสารและในระบบคอมพิวเตอร์
 • สรุปราคาค่าเสียหายที่เหมาะสมกับคู่กรณี ลูกค้า และอู่ซ่อมรถยนต์
 • ตรวจสอบรายการความเสียหายของอะไหล่ที่อู่รับซ่อมรถยนต์ เพื่อให้หน่วยงานด้านอะไหล่จัดส่งต่อไป
 • ออกตรวจสอบความเสียหายของรถประกันและรถคู่กรณี ทั้งในกรุงเทพและต่างจังหวัด
 • งานอื่น ๆ ตามที่หัวหน้างานมอบหมา

คุณสมบัติ:

 • วุฒิการศึกษาระดับ ปวส. ถึงปริญญาตรี สาขาใดก็ได้
 • มีประสบการณ์การประเมินราคารถยนต์ในธุรกิจประกันวินาศภัยอย่างน้อย 2 ปี
 • มีความรู้ความเชี่ยวชาญด้านอะไหล่รถยนต์เป็นอย่างดี
 • มีทักษะทางการเจรจาต่อรองที่ดีเยี่ยม
 • มีความอดทน ละเอียด รอบคอบ สามารถแก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้
 • มีความซื่อสัตย์สุจริตในการปฏิบัติงาน
 • มีใบอนุญาตขับขี่รถยนต์ และรถจักรยานยนต์ สามารถเดินทางไปปฏิบัติงานต่างจังหวัดได้

สวัสดิการ

 • ประกันสังคม
 • ประกันชีวิต
 • เงินโบนัสตามผลงาน
 • ค่าทำงานล่วงเวลา
 • เบี้ยเลี้ยง
 • ค่ารักษาพยาบาลและทันตกรรม
 • กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
 • สวัสดิการเงินกู้
 • เงินช่วยเหลือพนักงานในโอกาสต่างๆ
 • เครื่องแบบพนักงาน

มาร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับเรา

บริษัทเอเชียประกันภัย 1950 จำกัด (มหาชน)
เลขที่ 183 อาคารรีเจ้นท์เฮ้าส์ ชั้น 12 ถนนราชดำริ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพ 10330

โทรศัพท์ 02-869-3399 ต่อ 1832
อีเมล์: recruit@asiainsurance.co.th
เว็บไซต์: www.asiainsurance.co.th