2+

เอเชีย icon-2plus

ประกันภัยชั้น 2 ที่ซ่อมรถคุณรวมรถหาย ไฟไหม้

  • ไม่มีค่าเสียหายส่วนแรก
  • ไม่จำกัดอายุรถ
คุ้มครองบุคคลภายนอกชีวิต 500,000 บาททรัพย์สิน 1,000,000 บาท
คุ้มครองบุคคลในรถ
เอเชีย icon-2plus
PA
100,000 บาท
ค่ารักษา
100,000 บาท
ที่นั่ง
7 (เก๋ง)
4 (กระบะ,ตู้)
ประกันตัวผู้ขับขี่300,000 บาท/ครั้ง
ซ่อมรถ (ต่อครั้ง)สูงสุด 200,000 บาท/ครั้ง
เริ่มต้นเพียง 5,900 บาท
อัตราเบี้ยประกันภัยเอเชีย icon-2plusเอเชีย icon-2plus 35 UP
รถชน รถหาย ไฟไหม้
100,000 บาท200,000 บาท100,000 บาท
รถกลุ่ม 3, 4, 5
รถเก๋ง/ปิคอัพ
6,900 บาท8,500 บาท5,900 บาท
(เฉพาะรถเก๋ง)
รถตู้9,700 บาท10,300 บาท6,500 บาท
(เฉพาะรถปิคอัพ)
รถกลุ่ม 1, 2
รถเก๋ง/ปิคอัพ
8,900 บาท9,500 บาท6,900 บาท
(เฉพาะรถเก๋ง)
รถตู้10,700 บาท11,300 บาท

หมายเหตุ:
(1) สำหรับรถเก๋ง (110), รถปิคอัพขนาดไม่เกิน 3 ตัน (320) และรถตู้ส่วนบุคคล (210) เท่านั้น (2) คุ้มครองความเสียหายต่อรถยนต์ที่เอาประกันภัย เฉพาะกรณีที่เฉี่ยวชนกับยานพาหนะทางบกเท่านั้น (3) มูลค่ารถยนต์ขณะที่เอาประกันภัย ต้องไม่ต่ำกว่าจำนวนเงินเอาประกันภัยตามแผนประกันภัยที่เลือก (4) ไม่รับประกันรถที่ติดตั้งโครง-หลังคาเหล็ก โหลดเตี้ย รถแข่ง หรือรถดัดแปลงสภาพทุกชนิด (5) คุ้มครองอุปกรณ์เครื่องตกแต่งตามมาตรฐานของ โรงงานเท่านั้น (6) รถกลุ่ม 1, 2 เช่น Mercedes-Benz, BMW, VOLVO, AUDI และอื่นๆ (7) 2 พลัส 35 Up ผู้ขับขี่ที่มีอายุต่ำกว่า 35 ปีบริบูรณ์ ณ วันที่เกิดเหตุ ต้องรับผิดชอบค่าเสียหายส่วนแรก 2,000 บาท ในกรณีที่เป็นฝ่ายผิด